Sandro Bracchitta, Piccola Primavera, 2014 cm.46,5 x 33.